Jsem současný abstraktní malíř. Moje obrazy jsou hlavně o čistém stavu mysli a současném okamžiku. Zaměřuji se na nestálost a podmíněnost jevů, když jsou barvy smíchány dohromady a všechno se neustále mění. Zaměřuji se především na abstraktní expresionismus a minimalismus

Slovo od přátel:

Radek je výjimečný experimentální malíř, jeho práce je mu především celoživotní potřebou, zálibou a naplněním. Významnou část svého času věnoval olejové malbě. Pro toto období byly typické živé barvy snoubící
se s prostory jeho 
vlastní fantazie. Dále tvořil realistické obrazy, pomocí
vlastní techniky, 
kdy užil stopy kapek barvy na obraze a vrstvil je. 
Vždy se vyznačoval trpělivostí, velkým smyslem pro detail, specifickou strukturou a plastičností obrazu. Toto všechno je zřejmé
na plátnech 
z poslední doby.  Jedná se o abstraktní vyjádření
akrylovými barvami, 
kdy využívá jejich schopnosti jako materiálu.

Je schopen docílit průsvitnosti a překrývání barev
aniž by se vzájemně narušily.