Jsem současný abstraktní malíř. Moje obrazy jsou hlavně o čistém stavu mysli a současném okamžiku. Zaměřuji se na nestálost a podmíněnost jevů, když jsou barvy smíchány dohromady a všechno se neustále mění.